Materiaalia


KM Leena Hassisen psykologian väitöskirja "Funktionaalinen tapauskuvausmalli ja psykologiset interventiot kuurosokeiden ja kuurojen henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi"  

LinkkiViitotut muistot: Selvitys kuuroihin ja viittomakielisiin Suomen historiassa 1900-luvulta nykypäivään kohdistuneista vääryyksistä sekä niiden käsittelyyn tarkoitetun totuus- ja sovintoprosessin käynnistämisen edellytyksistä

Linkki


Erno Matikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus Opinnäytetyö, 2020

LinkkiLuo kotisivut ilmaiseksi!